Politică de securitate și de confidențialitate

Protecția datelor dumneavoastră personale

În cadrul utilizării serviciilor și, în special, al serviciilor accesibile pe site-ul său internet, site-ul pentru dispozitive mobile și aplicațiile sale mobile, Air France, în calitate de responsabil cu procesarea, poate să colecteze și să proceseze date cu caracter personal care vă privesc. Air France este o societate a grupului AIR FRANCE - KLM. AIR FRANCE, ca și KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen), respectă regulile de protecție a vieții private a pasagerilor săi, a membrilor programului său de fidelitate, a potențialilor clienți și a vizitatorilor site-ului său de internet, a site-ului său pentru dispozitive mobile și a aplicațiilor sale mobile. Toate procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal este implementată în cadrul serviciilor accesibile, respectă reglementarea locală aplicabilă în materie de protecție a datelor personale și, mai ales, a dispozițiilor legii „informaticii și a libertăților” din 6 ianuarie 1978 modificată, și Regulamentului General cu privire la Protecția Datelor (Regulamentul UE 2016/679) sau „RPGD”. Programele de fidelitate Flying Blue și BlueBiz sunt propuse împreună cu KLM. AIR FRANCE și KLM sunt responsabili împreună de prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cadrul acestor programe. Responsabilitățile respective în materie de conformitate cu regulile privitoare la protecția datelor personale au fost determinate printr-un acord. Pentru a supraveghea aplicarea corespunzătoare a acestor reguli, Air France a desemnat un delegat pentru protecția datelor care este persoana preferată de Comisia Națională a Informaticii și Libertăților (CNIL). Air France implementează de asemenea procedurile interne adecvate pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților săi și asigurarea respectării acestor reglementări în cadrul organizației sale.

Care sunt angajamentele luate de Air France privind protecția datelor cu caracter personal?

Air France se angajează să garanteze un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal ale clienților săi, ale clienților potențiali, ale utilizatorilor propriului site de internet, site-ului mobil și aplicațiilor sale mobile și ale oricărei alte persoane ale cărei date cu caracter personal le procesează. Air France se angajează să respecte normele aplicabile tuturor procesărilor de date cu caracter personal pe care le realizează. Air France se angajează în special să respecte următoarele principii:

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, corect și transparent (legalitate, corectitudine, transparență).
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri (limitarea scopului).
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în mod adecvat, pertinent și sunt limitate doar la ceea ce este necesar în privința scopului pentru care sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor).
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt exacte, actualizate și sunt luate toate măsurile rezonabile pentru ca datele inexacte, având în vedere scopul pentru care sunt prelucrate, să fie șterse sau corectate fără întârziere (exactitate).

Air France implementează măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a garanta un nivel de securitate adaptat riscului inerent operațiunilor sale de prelucrare, pentru a răspunde cerințelor în materie de reglementare și a proteja drepturile și datele persoanelor în cauză, încă de la stabilirea operațiunilor de prelucrare. În schimb, Air France impune contractual subcontractorilor săi (prestatori, furnizori, etc.) același nivel de protecție a datelor cu caracter personal. Air France se angajează în final să respecte orice alt principiu care se impune în privința reglementării aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, și mai precis în ceea ce privește drepturile conferite persoanelor în cauză, duratele de păstrare a datelor cu caracter personal, precum și obligațiile referitoare la transferurile transfrontaliere de date cu caracter personal.

La ce servesc datele care pot fi colectate de Air France?

1. Mijloace de colectare a datelor dumneavoastră În cadrul relațiilor noastre, este posibil să ne comunicați datele dumneavoastră cu caracter personal prin diferite metode, și în special pe site-urile noastre de internet, site-urile și aplicațiile noastre mobile, în momentul navigărilor dumneavoastră pe internet, al achizițiilor sau rezervărilor dumneavoastră, prin completarea diverselor formulare de colectare, în momentul unei abonări la newsletterul electronic, în momentul creării unui cont Air France sau Flying Blue, atunci când depuneți o candidatură, când publicați comentarii pe paginile rețelelor noastre sociale, când stabiliți orice fel de contact cu Air France sau când ne trimiteți în orice mod datele dumneavoastră cu caracter personal. 2. Scopul prelucrării și bazele juridice Datele dumneavoastră sunt utilizate în special în scopul rezervării și cumpărării de bilete, al furnizării de prestări de servicii specifice: servicii de transport, prospectare, fidelizare, animare, informare comercială, anchete privind satisfacția, organizarea de jocuri concursuri, noi servicii și produse destinate îmbunătățirii experienței dumneavoastră în calitate de client în aeroport sau în timpul zborului, studii statistice, recrutare, servicii post-vânzare, procesarea solicitărilor și/sau reclamațiilor dumneavoastră, dar și pentru a asigura securitatea și siguranța zborurilor și a lupta împotriva fraudei. În afara cazului în care a fost obținut consimțământul dumneavoastră (în special pentru a vă comunica despre oferte personalizate), prelucrarea datelor dumneavoastră în diversele scopuri menționate mai sus este necesară în special:

 • pentru a asigura executarea contractului de transport,
 • pentru a respecta o obligație legală (în special pentru a garanta siguranța zborurilor și a îndeplini formalitățile obligatorii de imigrare solicitate de autoritățile publice franceze sau străine…),
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Air France (în special dezvoltarea de noi servicii și oferte, îmbunătățirea programului de fidelitate, îmbunătățirea serviciului pentru clienți…).

Datele dumneavoastră sunt utilizate în special:

 • pentru a vă permite să beneficiați de toate serviciile sau prestările de servicii disponibile pe site-ul de internet al Air France, pe site-ul său mobil și pe aplicațiile mobile: crearea unui cont de utilizator, newsletter electronic, gestionarea rezervărilor, asistență și reclamații, gestionarea programelor de fidelitate, etc.,
 • pentru a vă permite să navigați pe site-urile noastre de internet,
 • pentru a corela cât mai bine posibil informațiile, notificările, ofertele noastre și orice altă formă de serviciu cu interesele dumneavoastră,
 • pentru a ne lărgi cunoștințele, prin partajarea anumitor informații cu parteneri comerciali privilegiați în scopul îmbunătățirii cunoașterii centrelor dumneavoastră de interes și a ne permite să vă adresăm oferte și alte forme de servicii personalizate (sub rezerva acordului dumneavoastră prealabil atunci când este solicitat și a respectării dreptului dumneavoastră la opoziție, conform normelor aplicabile în materie de marketing),
 • pentru a ușura îndeplinirea formalităților administrative referitoare la imigrație și la intrarea pe teritoriu, pentru prevenirea serviciilor neplătite și lupta contra fraudei, precum și pentru asigurarea securității și siguranței zborurilor.

În aplicația mobilă Air France, funcția „Scanare pașaport” vă permite furnizarea informațiilor dumneavoastră personale obligatorii fără a fi nevoie să le introduceți manual. Utilizarea acestei funcții nu este obligatorie. În aplicația mobilă Air France, accesul la contacte are rolul de vă permite să completați automat formularele „tovarăși de călătorie” sau „înregistrare la Flying Blue”. Vă puteți astfel completa informațiile personale fără a fi nevoie să le introduceți manual. Aveți libertatea de a nu folosi această funcție. Orice incident produs în momentul executării contractului de transport, și care ar putea aduce atingere securității sau siguranței unui zbor, va putea face obiectul unei înregistrări electronice, unei depuneri de plângere și poate avea ca rezultat o interdicție de transport pe zborurile efectuate de Air France pe o durată de trei ani.

Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră?

Air France se angajează să păstreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe o durată care să nu depășească durata necesară în scopul pentru care sunt prelucrate. În plus, Air France vă păstrează datele cu caracter personal conform duratelor de păstrare impuse de legile aplicabile în vigoare. Aceste durate de păstrare sunt definite în funcție de scopul prelucrării implementate de Air France și țin cont în special de dispozițiile legale aplicabile, care impun o durată de păstrare precisă pentru anumite categorii de date, de eventualele termene de prescripție aplicabile, precum și de recomandările comisiei CNIL referitoare la anumite categorii de prelucrări ale datelor (de exemplu, Deliberarea nr. 2016-264 din 21 iulie 2016 cu privire la modificarea unei norme simplificate referitoare la prelucrările automatizate de date cu caracter personal în privința gestionării clienților și a clienților potențiali (NS-048), articolul L.232-7 din codul de siguranță internă referitor la transmiterea de date despre pasageri către administrația franceză, păstrarea modulelor cookie pe o durată de 13 luni conform recomandării CNIL…).

Cine poate avea acces la datele dumneavoastră personale?

1. Destinatarii datelor dumneavoastră Datele colectate pe site-ul de internet al Air France, pe site-ul său mobil și pe aplicațiile sale mobile pot fi comunicate personalului autorizat al  France, partenerilor săi (KLM, SkyTeam, agenți acreditați, transportatori, societăți de închirieri auto, hoteluri, societăți emițătoare de carduri bancare etc.) sau furnizorilor săi de servicii conexe, în cadrul realizării în întregime sau parțial a prestărilor de servicii menționate mai sus. Vă amintim că, în acest cadru, Air France le solicită prestatorilor săi să implementeze măsuri stricte de confidențialitate și de protecție a acestor date. În schimb, și ca pentru orice companie aeriană, conform legilor și normelor aplicabile în Franța și la nivel internațional, Air France poate fi obligată să furnizeze informații cu caracter personal autorităților publice franceze sau străine abilitate (vamă, imigrație, poliție etc.). Acesta este, de exemplu, cazul îndeplinirii formalităților obligatorii de imigrație sau al prevenirii și luptei împotriva terorismului sau altor forme grave de delict. Conform articolului L.232-7 din codul de siguranță internă, vă informăm că transportatorii aerieni pot fi obligați să transmită datele pasagerilor lor (API/PNR) privind rezervarea, înregistrarea și îmbarcarea către administrația franceză, conform modalităților de prelucrare și în scopurile stabilite prin decretul nr. 2014-1095 din 26/09/2014. 2. Transferurile de date în afara Uniunii Europene Este posibil ca unii dintre destinatarii menționați mai sus să aibă sediul în afara Uniunii Europene și să aibă acces în întregime sau parțial la informațiile personale colectate de Air France (nume, prenume, număr de pașaport, detaliile călătoriei, etc.), și aceasta în scopul executării contractului de transport sau în baza unei autorizări legale specifice. În acest cadru, Air France se angajează să garanteze protecția datelor dumneavoastră conform celor mai stricte norme, în special prin semnarea, de la caz la caz, a clauzelor contractuale bazate pe modelul Comisiei Europene, sau orice alt mecanism conform RGPD, imediat ce datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de un prestator din afara Spațiului Economic European și despre a cărui țară Comisia Europeană nu consideră că asigură un nivel adecvat de protecție.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Conform normelor aplicabile în privința protecției datelor cu caracter personal, puteți, în orice moment, să vă exercitați drepturile de acces, de modificare, de ștergere a datelor personale, precum și drepturile de limitare și de opoziție la procesarea și portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În plus, dispuneți în mod legal de dreptul de a defini directive referitoare la soarta datelor dumneavoastră cu caracter personal post mortem. În schimb, orice persoană minoră în momentul colectării datelor sale cu caracter personal poate obține ștergerea acestora în cel mai scurt timp posibil. Aceste drepturi se exercită prin poștă la următoarea adresă:  Air France  Délégué à la Protection des Données / Data Protection Officer - ST.AJ IL  45, rue Paris  95747 Roissy CDG Cedex  Franța  E-mail: mail.data.protection@airfrance.fr Pentru aceasta, vă rugăm să completați cererea cu elementele necesare identificării dumneavoastră (nume, prenume, e-mail), precum și orice altă informație necesară confirmării identității dumneavoastră. Pentru anumite servicii specifice, este posibil ca aceste drepturi să se exercite direct online (gestionarea contului dumneavoastră de utilizator, gestionarea rezervărilor dumneavoastră, program de fidelitate, etc.). Aveți, de asemenea, un drept la recurs pe lângă Comisia Națională pentru Tehnologia Informației și Libertăți Civile în cazul încălcării normelor aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal și în special al RGPD. În cadrul programelor de fidelitate Flying Blue și BlueBiz, aveți posibilitatea de a vă exercita drepturile, de a vă retrage consimțământul sau de a adresa orice întrebare sau reclamație, contactând Air France la adresa menționată mai sus sau KLM la:  KLM Royal Dutch Airlines  Privacy Office - AMSPI  PO Box 7700  1117 ZL Luchthaven Schiphol  Țările de Jos  E-mail: KLMPrivacyOffice@klm.com AIR FRANCE și KLM vor colabora dacă va fi necesar pentru a garanta exercitarea drepturilor dumneavoastră sau pentru a vă răspunde la toate întrebările sau reclamațiile dumneavoastră. Atunci când luați legătura cu serviciul nostru pentru clienți, apelul dumneavoastră poate fi înregistrat, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor, al prevenirii litigiilor și apelurilor răuvoitoare. Dacă nu doriți să fiți înregistrat, semnalați acest aspect direct consilierului. Aveți, de asemenea, drept de opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing. Dacă este prevăzut prin lege, datele dumneavoastră nu vor fi utilizate în scopuri de marketing pe cale electronică decât după obținerea acordului dumneavoastră explicit. În schimb, dacă nu mai doriți să primiți scrisoarea electronică de informare de la Air France prin e-mail, puteți face clic pe linkul de dezabonare din partea de jos a fiecărei comunicări. Dacă nu doriți să primiți oferte din partea Flying Blue și a partenerilor noștri, vă puteți actualiza preferințele de comunicare din profilul dumneavoastră, conectându-vă la contul dumneavoastră Flying Blue. Colectarea anumitor date cu caracter personal este indispensabilă pentru a permite accesul la anumite servicii sau prestații (mese speciale, asistență medicală, etc.). Vă puteți, bineînțeles, exercita dreptul de opoziție la colectarea și prelucrarea acestor date, însă acest demers poate avea ca rezultat imposibilitatea de a beneficia de aceste servicii sau prestații. Conform legislației și reglementărilor franceze și internaționale, absența comunicării sau inexactitatea anumitor date poate duce la o decizie de refuz de îmbarcare sau de intrare pe un teritoriu străin (de exemplu la decizia unui serviciu vamal), și aceasta fără ca Air France să poată fi trasă la răspundere.

Ușurința în utilizarea serviciilor air france online, pe rețelele sociale și pe dispozitivele dumneavoastră mobile

Air France depune în permanență toate eforturile necesare pentru a-și îmbunătăți serviciile electronice, în scopul facilitării accesului clienților săi existenți sau potențiali și vizitatorilor. Site-ul de internet al Air France (sau site-ul său pentru dispozitive mobile) vă furnizează, de exemplu, accesul permanent (24h/24) la rezervări și achiziții de bilete online și la serviciile Flying Blue. Puteți, de asemenea, obține informații cu privire la posibilitățile de rezervare de hoteluri și mașini de închiriat, precum și despre asigurările de călătorie propuse de partenerii noștri. Pentru a ușura crearea și conectarea la contul dumneavoastră Air France, aveți posibilitatea de a vă asocia contul Air France cu majoritatea rețelelor sociale. Prin acceptarea partajării anumitor date cu caracter personal, listate pe ecranul de asociere și de autorizare proprie fiecărei rețele sociale, vă veți putea bucura de o navigare îmbunătățită pe site-ul Air France. Dacă veți dori, veți putea separa în orice moment contul dumneavoastră Air France de conturile de pe rețelele sociale.

Pentru a îmbunătăți constant calitatea serviciilor propuse pe site și pentru a vă împlini așteptările, Air France poate utiliza „module cookie”, fișiere text care servesc la identificarea terminalului dumneavoastră atunci când vă conectați la unul din serviciile noastre. Folosirea de module cookie sau marcatoare în terminalul dumneavoastră (computer, tabletă, smartphone, etc.) permite companiei Air France să colecteze informații și date cu caracter personal. În funcție de setările terminalului dumneavoastră, modulele cookie permit în special:

 • utilizarea principalelor funcții ale site-ului Air France,
 • îmbunătățirea site-ului nostru de internet și detectarea eventualelor probleme tehnice,
 • salvarea selecțiilor și preferințelor dumneavoastră și personalizarea interfeței dumneavoastră de utilizator,
 • stabilirea de statistici cu scopul gestionării traficului și utilizării diverselor elemente care formează site-ul de internet al Air France (rubrici vizitate, curse realizate de internaut), ceea ce permite îmbunătățirea ergonomiei site-ului și a interesului față de serviciile oferite,
 • evaluarea eficacității campaniilor noastre publicitare prin contabilizarea și evaluarea numărului de vânzări și de clicuri în funcție de investițiile noastre în publicitate,
 • cunoașterea conținutului paginilor pe care le vizitați, a căutărilor de zboruri pe care le realizați, a informațiilor pe care ați ales să le împărtășiți în momentul înscrierii pe alte site-uri, a paginilor și site-urilor web pe care le-ați vizitat,
 • partajarea informațiilor cu alte site-uri internet pentru a vă propune reclame publicitate și anunțuri pertinente,
 • partajarea de informații pe rețelele sociale.

În funcție de setările referitoare la utilizarea de module cookie, anumite marcatoare pot fi emise sau citite de terți (furnizori de servicii publicitare, agenții de comunicare, etc.) în timpul navigării dumneavoastră pe site-ul Air France. În orice moment, aveți posibilitatea de a vă seta parametrii referitori la modulele cookie. Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea de module cookie de către Air France, vă rugăm să consultați politica noastră de gestionare a modulelor cookie.

Securitate informatică / siguranța tranzacțiilor

Una din prioritățile companiei Air France este de a veghea la siguranța și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le încredințați. Astfel, implementăm toate măsurile tehnice și organizaționale utile, în privința naturii, amplorii și contextului datelor cu caracter personal pe care ni le comunicați și a riscurilor pe care le prezintă prelucrarea acestora, pentru păstrarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal și, în special, pentru împiedicarea oricărei distrugeri, pierderi, alterări, divulgări, intruziuni sau acces neautorizat la aceste date, în mod accidental sau ilegal. Aveți astfel asigurarea că vă puteți achiziționa biletul în condiții maxime de confidențialitate și siguranță. Vă propunem un sistem de plată online securizat prin ultimele tehnologii în vigoare. Air France se străduiește să lupte împotriva practicilor de uzurpare a identității pe internet. Acesta este motivul pentru care folosim, de exemplu, un dispozitiv de detectare a plăților frauduloase cu cardul bancar. Acest dispozitiv are capacitatea de a vă proteja în cazul pierderii sau furtului cardului dumneavoastră bancar. Securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal se bazează pe bunele practici ale fiecăruia. Acesta este motivul pentru care vă atragem atenția să nu comunicați parolele dumneavoastră altor persoane, să vă deconectați sistematic de la profilul și contul dumneavoastră de pe rețelele sociale (în special dacă respectivele conturi sunt asociate) și să închideți fereastra browserului dumneavoastră la încheierea sesiunii dumneavoastră de lucru, în special dacă folosiți internetul pe un computer la care au acces și alte persoane. Veți evita astfel accesul altor persoane la informațiile dumneavoastră personale. Vă sfătuim insistent să nu difuzați către alte persoane și să nu publicați pe rețelele sociale niciun document emis de Air France care conține datele dumneavoastră cu caracter personal (tichetul de îmbarcare, numărul biletului, etc.). Pentru a cunoaște bunele practici în materie de securitate care trebuie aplicate, vă invităm de exemplu să consultați Portalul de securitate informatică. Condițiile generale referitoare la anumite servicii sau prestații accesibile de pe site-urile de internet ale Air France, site-ul său mobil sau aplicațiile sale mobile, pot defini modalități mai precise de colectare și de exploatare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Air France a implementat, în final, o procedură de gestionare a încălcărilor securității care permite sesizarea eficace a eventualelor încălcări ale datelor cu caracter personal, anunțarea imediată a autorității competente cu privire la aceste încălcări, precum și posibilitatea de a vă avertiza în momentul în care este posibil ca această încălcare să aducă atingere datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Date cu caracter personal referitoare la minori

Air France nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal referitoare la copiii cu vârsta sub 16 ani fără acordul prealabil al părinților acestuia sau titularilor responsabilității parentale a copilului. Dacă sunt colectate date cu caracter personal referitoare la copii prin site-ul de internet, aplicațiile sau site-urile mobile ale Air France, părinții sau titularii răspunderii părintești au posibilitatea de a se opune, contactându-ne la adresa indicată în partea de jos a acestei pagini. În schimb, așa cum a fost menționat mai sus, copilul minor în momentul colectării datelor sale cu caracter personal poate obține ștergerea acestora în cel mai scurt timp posibil.

Legături pentru a accesa alte site-uri

Pe mai multe pagini ale site-ului de internet al Air France aveți posibilitatea de a face clic pentru a accesa alte site-uri de internet ale altor companii. Vă recomandăm să citiți politicile acestor site-uri care nu aparțin Air France referitoare la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, deoarece condițiile de pe aceste site-uri pot fi diferite de condițiile Air France. Air France nu va fi responsabilă în privința prelucrării datelor cu caracter personal de către aceste site-uri de internet diferite.

Diverse intrebari

Pentru precizări suplimentare cu privire la formalitățile de intrare aplicabile în funcție de țara dumneavoastră de destinație, vă invităm să consultați rubrica Formalități. Pentru precizări suplimentare cu privire la programele de control implementate de autoritățile americane, puteți consulta următoarele site-uri internet:

Politica Departamentului American de Securitate Internă (DHS) privind protecția datelor

Secure Flight Program

Contact

Pentru orice întrebare suplimentară referitoare la această politică sau la modul în care Air France vă prelucrează datele cu caracter personal, vă rugăm să îl contactați pe responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarea adresă: mail.data.protection@airfrance.fr

Modificări

Air France își rezervă dreptul de a adapta politica de protecție a datelor personale și se angajează să vă informeze pe site-ul său de internet cu privire la modificări sau completări. Această versiune a fost întocmită la 1 mai 2018.

Consultați Condițiile Generale de Transport